Mikoleta eta Sainthillen eskuizkribuen azterketa konparatua

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Argitaratua 2021-12-17
Irune Ibarra
Bittor Hidalgo Eizagirre

Laburpena

Artikulu honetan, 1653. urteko Modo Breve izeneko dokumentua nork eskuizkribatu zuen argitu nahi da. Orain arte Rafael Mikoletaren eskuz eginikoa dela pentsatu izan da. Berriki, ordea, Samuel Sainthill Ingalaterrako jaunaren eskuizkribu bat eskuratu ahal izan dugu, eta zalantza areagotu Modo Breve bera noren eskutik egina den. Auzia argitzeko, azterketa konparatu bat egiten da, grafoskopian erabiltzen den metodo grafonomikoaren bidez; hau da, letren forma, idatziaren ezaugarri orokorrak eta keinu-tipoak aztertu dira. Ondorio nagusi bezala, baiezta daiteke 1653. urteko eskuizkribuaren ezaugarriak Sainthillen idatziaren antzekoak direla, eta ez Mikoletarenaren antzekoak. Azkenik, baieztapen hau ikertzen jarraitzeko bideak proposatzen dira.

Nola aipatu

Ibarra, Irune, eta Bittor Hidalgo Eizagirre. 2021. «Mikoleta Eta Sainthillen Eskuizkribuen Azterketa Konparatua». Anuario Del Seminario De Filología Vasca "Julio De Urquijo" 54 (1-2):177-223. https://doi.org/10.1387/asju.23299.
Abstract 413 | PDF Downloads 169

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

References
Bensefia, Ameur & Hatem Tamini. 2018. Validity of Handwriting in biometric systems. Proceedings of the International Conference on Pattern Recognition and Artificial Intelligence (PRAI 2018). 5-10. https://dl.acm.org/doi/proceedings/10.1145/3243250 (2021/06/29).
Chatzisterkotis, Thomas. 2015. An examination of quantitative methods for Forensic Signature Analysis and the admissibility of signature verification systemas legal evidence. Kent: Kent Unibertsitateko doktorego tesia.
De Stefano, Claudio, Francesco Fontanella, Angelo Marcelli & Réjean Plamondon. 2019. Graphonomics for the e-citizens: e-health, e-society and e-education. Pattern Recognition Letters 121. 1-5. https://doi.org/10.1016/j.patrec.2018.11.020 (2021/06/29).
Díaz, Moisés, Gioele Crispo, Antonio Parziale, Angelo Marcelli & Miguel A. Ferrer. 2021. Writing order recovery in complex and long static handwriting. International Journal Of Interactive Multimedia And Artificial Intelligence. 1-14. http://doi.org/10.9781/ijimai.2021.04.003 (2021/06/29).
Found, Bryan & Doug Rogers. 1996. The forensic investigation of signature complexity. In Marvin L. Simner, C. Graham Leedham, & A. J. W. M. Thomassen (arg.), Handwriting and Drawing Research: Basic and Applied Issues, 483-493. Amsterdam: IOS Press.
Found, Bryan, Doug Rogers & Robert Schmittat. 1994. A computer program designed to compare the spatial elements of handwriting. Forensic Science International 68 (3). 195-203. https://doi.org/10.1016/0379-0738(94)90358-1 (2021/06/29).
Found, Bryan, Doug Rogers & Robert Schmittat. 2019. Matrix analysis-a technique to investigate the spatial properties of handwritten images. Journal of Forensic Document Examination 29. 23-34.
Gemmert, Arend W.A. & Hans-Leo Teulings. 2004. Connecting Sciences Using Graphonomic Research. Motor Control 4 (4). 367–370. https://doi.org/10.1123/mcj.8.4.367 (2021/06/29).
Gómez-López, Ricardo. 2018. Euskal gramatika zaharren katalogo baterantz: gramatika eskuizkribatuak. ASJU 52(1/2). 293-315.
Hidalgo, Bittor. argitaratzeko a. Mikoletaren 1653ko Modu laburraz eta honen kopiagile Samuel Sainthillez (1626-1708).
Hidalgo, Bittor. argitaratzeko b. Mikoletaren 1653ko elkarrizketa itzulien espainolezko jatorrizkoez, eta hauekiko dependentziaz, eta ezaz.
Hidalgo, Bittor. argitaratzeko c. 1653 - Bilbo Hiriburuko Prosa, Mikoletaren (1611-1671) Elkarrizketak eta Poesiak.
Meletis, Dimitrios. 2020. The Nature of Writing. A Theory of Grapholinguistics. Zurich: doktorego tesia. Zuricheko Unibertsitatea. https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/198384/1/meletis-the-nature-of-writing-2020.pdf (2021/06/29).
Mikoleta, Rafael. 1653. Modo Breue de aprender la lengua Vizcayna (British Library: Harley MS6314), Londres. [British Libraryko eskuizkribua fotokopiaturik Deustuko Unibertsitatearen Liburutegian (809.169.1-5-024 M 65 r).]
Muda, Azah Kamilah, Siti Mariyam Shamsuddin & Maslina Darus. 2008. Invariants discretization for individuality representation in handwritten authorship. In Sargur N. Srihari & Katrin Franke (arg.), IWCF 2008: Computational Forensics, 218-228. Heidelberg: Springer.
Puente, Mª Luz & Francisco Viñals. 2010. Grafología y ciencia: validación con ciento cincuenta tesis doctorales. Bartzelona: Universitat Oberta de Catalunya.
Robles, Miguel Ángel & Antonio Vega. 2009. Grafoscopia y pericia caligráfica forense. Bartzelona: Bosch.
Ruiz Capellán, Alberto. 2001. Rafael de Mikoleta en querella criminal contra una mujer. Litterae Vasconicae. Euskeraren iker atalak 8. 259-278. (https://labur.eus/8UkY4)
Sainthill, Samuel. 1661. [Letter to Sir Thomas Browne]. British Library - Browse Collections - Archives and Manuscripts, Sloane MS 1-4100: Sloane Manuscripts (c 1000-c 1750) (https://labur.eus/UdEt8), Manuscripts collected by Sir Hans Sloane (d 1753). c 1100-c 1750. 4100 manuscripts. Zehatz: Sloane MS 4062: James Petiver, FRS, Apothecary to the Charter-House: Miscellaneous correspondence (N.B. Petiver d... (17th century-18th century) [f. 154 Samuel St. Hill, of Exeter: Letter to Dr. T. Browne: 1661. / f. 154 Sir Thomas Browne, MD, of Norwich: Letter to, from S. St. Hill: 1661].
TAV = Mitxelena, Luis & Sarasola, Ibon. 1990. Textos arcaicos vascos. Contribución al estudio y edición de textos antiguos vascos (ASJUren gehigarriak 11). Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia.
Viñals, Francisco & Mª Luz Puente. 2001. Pericia caligráfica judicial. Bartzelona: Herder.
Zhu, Yong, Tan Tieniu & Yunhong Wang. 2000. Biometric personal identification based on handwriting. Proceedings 15th International Conference on Pattern Recognition (ICPR-2000). 797-800. https://doi.org/10.1109/5.771073 (2021/06/29).
Atala
Artikuluak