22. Libk. 1. Zk. (1988)

Argitaratua: 1988-04-02

Zenbaki osoa

Artikuluak

In memoriam LUIS MICHELENA

Manuel Agud
Abstract 52 | PDF (Español) Downloads 59 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.7953

Page 3-4

Argitaratzailearen txokoa. "Ekin eta Jarrai"

Joseba Andoni Lakarra
Abstract 56 | PDF Downloads 32 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.7955

Page 5-6

Operatzaile isila euskarazko perpaus erlatiboetan

Beñat Oyharçabal
Abstract 72 | PDF Downloads 64 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.7959

Page 93-97

Lécluse-ren Hiztegia: Euskalaritzaren Historiarako Lanabesak (II)

Joseba Andoni Lakarra, Blanka Urgell
Abstract 95 | PDF Downloads 653 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.7961

Page 99-211

Azterketa fonologikoaren inguruko gogoetak: FONEMA

Bernhard Hurch, Miren Lourdes Oñederra
Abstract 79 | PDF Downloads 300 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.7963

Page 213-231

Defining the three binding domains of Basque

Georges Rebuschi
Abstract 82 | PDF (English) Downloads 108 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.7965

Page 233-241

Orixeren mendeurrenean

Koldo Zuazo
Abstract 73 | PDF Downloads 64 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.7967

Page 243-252

Materiales para un Diccionario Etimológico de la Lengua Vasca (I)

Manuel Agud, Antonio Tovar
Abstract 90 | PDF (Español) Downloads 903 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.7969

Page 253-312

Case assigment in Basque

José Ignacio Hualde
Abstract 102 | PDF (English) Downloads 856 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.7971

Page 313-330

Liburuen aipamenak

Introducción a la sintaxis transformativa, de Andrew Radford

Pello Salaburu
Abstract 83 | PDF (Español) Downloads 97 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.7973

Page 331-334

STVDIA PALAEOHISPANICA, Veleia 2-3

Antonio Duplá
Abstract 60 | PDF (Español) Downloads 72 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.7975

Page 334-337

Page 339-342