22. Libk. 1. Zk. (1988)

Argitaratua: 1988-04-02

Zenbaki osoa

Artikuluak

In memoriam LUIS MICHELENA

Manuel Agud
Abstract 87 | PDF (Español) Downloads 97 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.7953

Page 3-4

Argitaratzailearen txokoa. "Ekin eta Jarrai"

Joseba Andoni Lakarra
Abstract 94 | PDF Downloads 67 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.7955

Page 5-6

Operatzaile isila euskarazko perpaus erlatiboetan

Beñat Oyharçabal
Abstract 144 | PDF Downloads 114 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.7959

Page 93-97

Lécluse-ren Hiztegia: Euskalaritzaren Historiarako Lanabesak (II)

Joseba Andoni Lakarra, Blanka Urgell
Abstract 161 | PDF Downloads 2491 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.7961

Page 99-211

Azterketa fonologikoaren inguruko gogoetak: FONEMA

Bernhard Hurch, Miren Lourdes Oñederra
Abstract 156 | PDF Downloads 414 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.7963

Page 213-231

Defining the three binding domains of Basque

Georges Rebuschi
Abstract 148 | PDF (English) Downloads 163 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.7965

Page 233-241

Orixeren mendeurrenean

Koldo Zuazo
Abstract 138 | PDF Downloads 116 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.7967

Page 243-252

Materiales para un Diccionario Etimológico de la Lengua Vasca (I)

Manuel Agud, Antonio Tovar
Abstract 158 | PDF (Español) Downloads 1552 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.7969

Page 253-312

Case assigment in Basque

José Ignacio Hualde
Abstract 167 | PDF (English) Downloads 1211 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.7971

Page 313-330

Liburuen aipamenak

Introducción a la sintaxis transformativa, de Andrew Radford

Pello Salaburu
Abstract 124 | PDF (Español) Downloads 173 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.7973

Page 331-334

STVDIA PALAEOHISPANICA, Veleia 2-3

Antonio Duplá
Abstract 109 | PDF (Español) Downloads 115 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.7975

Page 334-337

Page 339-342