ASJUren Gehigarriak 5: El idioma vasco hablado. Un estudio de dialectología vasca, 1964, 1991

Nils M. Holmer

Argitaratua: 1964-01-05