34. Libk. 2. Zk. (2000)

Argitaratua: 2000-04-02

Zenbaki osoa

Artikuluak

Perpaus osagarri izenlagunak: tradizioa (II)

Xabier Alberdi, Julio García, Iñaki Ugarteburu
Abstract 117 | PDF Downloads 314 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.8793

Page 231-289

Jatabeko intonazioaz

Iñaki Gaminde
Abstract 119 | PDF Downloads 79 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.8797

Page 315-335

Le suffixe "-aga", 'lieu de'

Héctor Iglesias
Abstract 130 | PDF Downloads 579 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.8799

Page 337-342

The Basque literary system at the gateway to the new millennium

Mari Jose Olaziregi
Abstract 139 | PDF (English) Downloads 448 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.8807

Page 413-422