Hizkuntzak burmuin elebidunean; zer erakusten du gaztelania-euskara elebidun afasiko baten kasu-azterketak?

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Argitaratua 17-04-2018
Amaia Munarriz-Ibarrola

Laburpena

Artikulu honetan Hizkuntzen antolaketa burmuin elebidunean: gaztelania-euskara elebidun afasiko baten kasu-azterketa [1] tesiaren emaitza nagusiak aurkezten dira. Tesi horren xedea da hizkuntzak eta hizkuntza-osagaiak elebidunen burmuinean nola antolatzen diren ezagutzea, eta horretarako gaztelania-euskara elebidun afasiko baten kasu-azterketa egin da. Artikulu honetan aurkezten da nola azaleratzen diren hizkuntza-arazoak bi hizkuntzetan hiztegian eta maila morfosintaktikoan. Emaitzek erakutsi dute afasiak ez diela eragin hizkuntza-osagaiei modu berean; maila semantikoaren eta fonologikoaren artean disoziazioak daude, eta baita egitura morfosintaktiko batzuen kasuan ere. Halaber, arazoak ez dira maila berekoak euskaraz eta gaztelaniaz, morfosintaxian aurkitutako alde kualitatiboek eta maila lexikoko alde kuantitatiboek erakutsi dutenez. Oro har, emaitzek berresten dute hizkuntzak eta hizkuntza-osagaiak hein batean bereizita daudela elebidunen burmuinean.

Abstract 417 | PDF Downloads 397

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

afasia elebiduna, kasu-azterketa, psikolinguistika, euskara, gaztelania

Atala
Ale Arrunta