Ketamina eta esketaminaren erabilera depresio erresistenterako tratamenduan: etorkizuneko erronkak.

Ane Elexpe, Cristina Bruzos-Cidón, Marta Cabrera, Gabriel Barreda-Gómez, Maria Torrecilla

Laburpena


Nahasmendu depresiboak osasun publikoko arazo handienetako bat bilakatu dira azken urteotan, ez bakarrik bizi-kalitatean duten eraginagatik, baita tratamendu antidepresiboaren erantzun partzial edo erantzun ezagatik ere. Hori dela eta, (R,S)-ketaminaren (ketamina) efektu antidepresibo azkarra eta eraginkorra azken hamarkadetako aurkikuntza garrantzitsuenen artean dago psikiatria arloan. Orain arteko entseguetan zain barneko ketaminaren administrazioa gailendu den arren, sudur bideko administrazioa aukera erabilgarri eta segurutzat jo da. Hori dela eta, FDAk (Food and Drug Administration) eta EMAk (European Medicines Agency) S-ketamina (esketamina) baimendu dute depresio erresistentea tratatzeko Spravato izen komertzialarekin merkaturatutako sudur lainoztapenerako soluzio bezala, farmako honen merkaturatze baimena sostengatzen duten entsegu klinikoak epe luzekoak ez diren arren. Horregatik, epe luzeko segurtasun profila ikertzea premiazkoa da eta testuinguru berean baita adminitrazio-protokolo errepikatuen egokitasuna ere. Izan ere, ketaminak farmako antidepresibo batzuekin eta bentzodiazepinekin izan ditzakeen elkarrekintzak ebaluatzea gomendatzen da, hauek tratamenduaren eragin antidepresiboa baldintza dezaketelako. Ildo honetan, orain arte egindako entseguen diseinuaren aldakortasuna kontutan hartzeko ezaugarria litzatekeela proposatu da. Izan ere, entsegu batzuetan tratamendu antidepresibo gehigarria baztertzen den bitartean, beste batzuetan, mantendu egiten da, aldakortasun metodologiko honek tratamendu antidepresiboaren eraginkortasuna alda dezakeelarik. Ondorioz, uka ezina da epe luzerako entsegu klinikoak egiteaz gain, merkaturatze ondorengo farmakozaintza azterlanak ere nahitaezkoak direla ketamina eta esketaminaren segurtasuna eta eraginkortasuna epe
luzera bermatzeko.

Gako-hitzak


ketamina; esketamina; sudur bideko administrazioa; depresio erresistentea

Testu osoa:

PDF


 

 

ISSN: 0214-9001

e-ISSN: 2444-3255

(C) UPV/EHU Press

Resultado de imagen de e-mail ekaia@ehu.eus