Instalazio termiko hibrido baten energia- eta exergia- analisi dinamikoa

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Argitaratua 04-02-2022
Arrate Hernandez Ana Picallo Pérez José María Sala Lizarraga

Laburpena

Klima-aldaketaren eraginez, tokian-tokiko energia-eskaria aldatzen ari da. Honek, energia-eskaria asetzeko sistemen dimentsionamendu eta operazio moduan eragiten du; batez ere, epe luzerako proiektatzen diren sistemetan. Hala, jatorri berriztagarria duten energia-iturriak ezagutzea, modu jasangarrian ustiatzea eta ustiaketa klima-aldaketaren eskakizunetara egokituko den sistemekin egitea premiazkoa da. Bi betebehar hauek bateratzen dituen sistema bero-ponpa da. Bero-ponpa, inguruko tenperaturatik gertu aurkitzen diren energia-iturriak ustiatzeko gai da eta eskakizun termiko baxua duten aplikazioen energia-beharrak asetzeko aproposa den teknologia da. Eraikinen energia-eskaria handia da baina eraikinetarako ur bero sanitario eta berokuntzak eskakizun termiko baxua dute. Horrela, bero-ponpa eraikinen instalazio termikoetan edukitzeak energia-trantsizioa eta klima-aldaketaren agertoki berrira egokitzeko malgutasuna bermatzen ditu. Energia-eskaria ahalik eta gehien murrizteko, energia-baliabideen degradatze-mekanismoak ezagutu behar dira. Energia- eta exergia-analisiak tresna oso erabilgarriak dira sistema baten exergia- suntsiketa eta energia- eta exergia-eraginkortasuna ezagutzeko. Lan honetan, sorkuntza sisteman lurzorura akoplatutako bero-ponpa bat eta gas-galdara bat daukan instalazio hibrido erreal bat aurkezten da. Instalazioak eraikin bat ur bero sanitarioz eta berokuntzaz hornitzen du. TRNSYS softwarearen bitartez, instalazioaren simulazio dinamikoa burutu da eta energia- eta exergia-analisia aplikatzeko datuak lortu dira. Lehen aldiz, exergia-analisi dinamikoa aplikatu da lurzorura akoplatutako bero-ponpa bat eta gas-galdara batekin osatutako sistema batean.  Lortutako emaitzek adierazten dute exergia-suntsiketaren %71 galdaran ematen dela eta bero-ponparen exergia-eraginkortasuna %6koa dela. Lortutako emaitzek, instalazio termiko honen energia-portaera hobetzeko bidea zabaltzen dute.

Abstract 20 | PDF Downloads 17

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Atala
Ale Berezia