Aldizkariari buruz

Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo" (ASJU) aldizkaria Koldo Mitxelenak eta Manuel Agudek 1954an sortutako Euskal Linguistika eta Filologiako nazioarteko aldizkaria da, "Julio Urkixo" Euskal Filologi Mintegi-Institutuak (JUMI) argitaratua, eta iker-eremu horietatik edo horietarako interesgarri izan daitezkeenetatik goi mailako artikulu, ohar eta liburu-iruzkinak argitaratzen ditu. Aldizkaria 2011n argitaratu zen online lehen aldiz.
Urtero bi zenbaki ateratzen dira. ASJUk badu, orobat, ASJUren Gehigarriak izeneko liburu-bilduma bat, non artikulu formatuaz gorako lanak argitaratzen diren, epe jakinik gabe.
Joseba A. Lakarra eta Ibon Sarasolaren zuzendaritzapean argitaratzen da.
ISSN: 0582-6152 | e-ISSN: 2444-2992


Egungo zenbakia

Argitaratua: 2021-09-13

Aurkezpen gisa

Abstract 12 | PDF Downloads 14

Page iii-iv

Artikuluak

Primera aproximación al estudio de un manuscrito del siglo XVIII: el "Vocabulario Pomier"

Josu M. Zulaika Hernández
Abstract 16 | PDF (Español) Downloads 9

Page 99-120

On the reliability of Larramendi’s evidence

Blanca Urgell
Abstract 21 | PDF (English) Downloads 11

Page 121-147

Page 149-163

Erlatibizazio-estrategiak euskaraz: begirada historiari

Dorota Krajewska
Abstract 21 | PDF Downloads 13

Page 165-199

Bizkaiko euskararen barne-egituraketaz: sartaldea eta sortaldea

Eneko Zuloaga
Abstract 24 | PDF Downloads 22

Page 201-232

Ekialdeko euskararen komitatiboa polimorfismoaz harago

Manuel Padilla Moyano
Abstract 12 | PDF Downloads 8

Page 233-255

Zaraitzuko uskara eta Ipar Euskal Herriko berrikuntzen hedadura

Iñaki Camino
Abstract 26 | PDF Downloads 19

Page 257-300

Towards a History of Basque Anthroponymy

Mikel Martínez Areta
Abstract 24 | PDF (English) Downloads 23

Page 301-341

ASJUk dei egiten du aldizkariaren 2022ko 56. liburukian argitaratuko diren artikuluak bidaltzeko. Proposamenak 2022ko urtarrilaren 31 arte bidal daitezke.

ISSN: 0582-6152 | e-ISSN: 2444-2992