"Zein" erlatiboaren historiaz

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Argitaratua 2018-09-15
Dorota Krajewska

Laburpena

Lan honen helburua XVI-XIX. mendeetako testuetan izenordain galdetzaileekin egiten den erlatiboaren erabilera aztertzea da. Egitura erromantzeetatik mailegatua den ala ez galdera albo batera utzita, bere erabilera eta ezaugarriak interesatzen zaizkit lan honetan. Hasteko, erlatiboak testuetan dituen agerraldiak iruzkintzen ditut, lekukotasun zaharrenetik XIX. mendera arte. Testu inprimatuez gain, XVI-XVIII. mendeetako gutun pribatuak ere kontuan hartzen ditut. Bestalde, egituraren ezaugarri batzuk deskribatzen ditut: izenordainaren paradigma, menderagailuaren erabilera, erlatibizatzen diren argumentuak, perpausaren konplexutasuna, etab. Oro har, ondorio nagusia da zein erlatiboa, erregistro guztietara zabaldu ez zen arren, ez zela «barbarismoa», hizkuntzaren parte ez den kalko arrotza, bere toki nahiko zehatza eta funtzio propioak zituen egitura bat baizik.

Nola aipatu

Krajewska, Dorota. 2018. «"Zein" Erlatiboaren Historiaz». Anuario Del Seminario De Filología Vasca "Julio De Urquijo" 52 (1/2):411-35. https://doi.org/10.1387/asju.20211.
Abstract 258 | PDF Downloads 308

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Atala
Artikuluak