ASJUren Gehigarriak 15: Euskalaritzaren historiaz, I: XVI-XIX. mendeak, 1992

Argitaratua: 1992-01-15

Zenbaki osoa

Artikuluak

Sarrera

Ricardo Gómez, Joseba Andoni Lakarra
Abstract 58 | PDF Downloads 32 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9307

Page vii-x

Euskal fonologiazko berriak 1900 arte

Lourdes Oñederra
Abstract 67 | PDF Downloads 50 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9315

Page 49-66

Page 67-90

Page 91-105

Andrés de Poza y el euskera

Joaquín Gorrochategui
Abstract 64 | PDF (Español) Downloads 175 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9321

Page 107-127

La gnosis renacentista del euskera

Jon Juaristi
Abstract 63 | PDF (Español) Downloads 617 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9323

Page 129-172

Garibai hizkuntzalari

José Ramón Zubiaur
Abstract 50 | PDF Downloads 78 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9325

Page 173-182

Oihenart Silvain Pouvreauren hiztegian

Mari Jose Kerejeta
Abstract 54 | PDF Downloads 124 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9327

Page 183-217

Pierre d'Urteren hiztegia

Patrizio Urkizu
Abstract 94 | PDF Downloads 157 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9331

Page 231-242

Page 243-259

Page 261-274

Larramendiren eraginaz eta

Ibon Sarasola
Abstract 80 | PDF Downloads 132 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9339

Page 313-325

Las fuentes ocultas del romanticismo vasco

Jon Juaristi
Abstract 79 | PDF (Español) Downloads 847 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9343

Page 341-365

Astarloaren hizkuntzalaritzaz

Itziar Laka
Abstract 51 | PDF Downloads 52 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9345

Page 367-378

Guillaume de Humboldt et la Langue Basque

Koldo Mitxelena
Abstract 53 | PDF Downloads 411 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9347

Page 379-393

Page 395-427

Page 429-466

Van Eysen gramatika-lanak

Ibon Sarasola
Abstract 61 | PDF Downloads 101 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9353

Page 467-474

Julien Vinson, el euskera y una polémica del XIX

José Javier Granja
Abstract 63 | PDF (Español) Downloads 277 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9355

Page 475-493

Campionen "gramática" eta beste

Koldo Mitxelena
Abstract 52 | PDF Downloads 98 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9357

Page 495-501

Euskalaritzaren eta hizkuntzalaritzaren historiarako bibliografia

Ricardo Gómez, Joseba Andoni Lakarra
Abstract 55 | PDF Downloads 973 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9359

Page 503-542