ASJUren Gehigarriak 15: Euskalaritzaren historiaz, I: XVI-XIX. mendeak, 1992

Argitaratua: 1992-01-15

Zenbaki osoa

Artikuluak

Sarrera

Ricardo Gómez, Joseba Andoni Lakarra
Abstract 79 | PDF Downloads 40 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9307

Page vii-x

Page 25-48

Euskal fonologiazko berriak 1900 arte

Lourdes Oñederra
Abstract 84 | PDF Downloads 61 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9315

Page 49-66

Page 67-90

Page 91-105

Andrés de Poza y el euskera

Joaquín Gorrochategui
Abstract 85 | PDF (Español) Downloads 197 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9321

Page 107-127

La gnosis renacentista del euskera

Jon Juaristi
Abstract 83 | PDF (Español) Downloads 716 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9323

Page 129-172

Garibai hizkuntzalari

José Ramón Zubiaur
Abstract 67 | PDF Downloads 94 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9325

Page 173-182

Oihenart Silvain Pouvreauren hiztegian

Mari Jose Kerejeta
Abstract 74 | PDF Downloads 152 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9327

Page 183-217

Pierre d'Urteren hiztegia

Patrizio Urkizu
Abstract 116 | PDF Downloads 174 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9331

Page 231-242

Page 243-259

Page 261-274

Larramendiren eraginaz eta

Ibon Sarasola
Abstract 103 | PDF Downloads 148 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9339

Page 313-325

Las fuentes ocultas del romanticismo vasco

Jon Juaristi
Abstract 113 | PDF (Español) Downloads 942 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9343

Page 341-365

Astarloaren hizkuntzalaritzaz

Itziar Laka
Abstract 66 | PDF Downloads 62 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9345

Page 367-378

Guillaume de Humboldt et la Langue Basque

Koldo Mitxelena
Abstract 64 | PDF Downloads 456 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9347

Page 379-393

"Esku-liburua"-ren grafi aldaketak (1802-1821)

Blanka Urgell
Abstract 103 | PDF Downloads 118 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9349

Page 395-427

Page 429-466

Van Eysen gramatika-lanak

Ibon Sarasola
Abstract 76 | PDF Downloads 109 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9353

Page 467-474

Julien Vinson, el euskera y una polémica del XIX

José Javier Granja
Abstract 82 | PDF (Español) Downloads 315 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9355

Page 475-493

Campionen "gramática" eta beste

Koldo Mitxelena
Abstract 68 | PDF Downloads 112 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9357

Page 495-501

Euskalaritzaren eta hizkuntzalaritzaren historiarako bibliografia

Ricardo Gómez, Joseba Andoni Lakarra
Abstract 72 | PDF Downloads 1074 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9359

Page 503-542