ASJUren Gehigarriak 15: Euskalaritzaren historiaz, I: XVI-XIX. mendeak, 1992

Argitaratua: 1992-01-15

Zenbaki osoa

Artikuluak

Sarrera

Ricardo Gómez, Joseba Andoni Lakarra
Abstract 56 | PDF Downloads 27 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9307

Page vii-x

Euskal fonologiazko berriak 1900 arte

Lourdes Oñederra
Abstract 65 | PDF Downloads 42 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9315

Page 49-66

Page 67-90

Page 91-105

Andrés de Poza y el euskera

Joaquín Gorrochategui
Abstract 61 | PDF (Español) Downloads 143 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9321

Page 107-127

La gnosis renacentista del euskera

Jon Juaristi
Abstract 60 | PDF (Español) Downloads 512 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9323

Page 129-172

Garibai hizkuntzalari

José Ramón Zubiaur
Abstract 48 | PDF Downloads 71 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9325

Page 173-182

Oihenart Silvain Pouvreauren hiztegian

Mari Jose Kerejeta
Abstract 52 | PDF Downloads 93 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9327

Page 183-217

Pierre d'Urteren hiztegia

Patrizio Urkizu
Abstract 88 | PDF Downloads 142 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9331

Page 231-242

Page 243-259

Page 261-274

Larramendiren eraginaz eta

Ibon Sarasola
Abstract 76 | PDF Downloads 122 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9339

Page 313-325

Las fuentes ocultas del romanticismo vasco

Jon Juaristi
Abstract 68 | PDF (Español) Downloads 754 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9343

Page 341-365

Astarloaren hizkuntzalaritzaz

Itziar Laka
Abstract 49 | PDF Downloads 47 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9345

Page 367-378

Guillaume de Humboldt et la Langue Basque

Koldo Mitxelena
Abstract 51 | PDF Downloads 364 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9347

Page 379-393

Page 395-427

Page 429-466

Van Eysen gramatika-lanak

Ibon Sarasola
Abstract 59 | PDF Downloads 92 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9353

Page 467-474

Julien Vinson, el euskera y una polémica del XIX

José Javier Granja
Abstract 59 | PDF (Español) Downloads 247 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9355

Page 475-493

Campionen "gramática" eta beste

Koldo Mitxelena
Abstract 48 | PDF Downloads 75 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9357

Page 495-501

Euskalaritzaren eta hizkuntzalaritzaren historiarako bibliografia

Ricardo Gómez, Joseba Andoni Lakarra
Abstract 53 | PDF Downloads 905 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9359

Page 503-542