31. Libk. 1. Zk. (1997)

Argitaratua: 1997-04-02

Zenbaki osoa

Artikuluak

La F- inicial latina en los orígenes de la lengua española (II)

Mercedes Quilis
Abstract 167 | PDF (Español) Downloads 1113 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.8679

Page 67-148

Izenen mendeko perpausak: XX. mendeko erabilera

Xabier Alberdi, Julio García, Iñaki Ugarteburu
Abstract 143 | PDF Downloads 315 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.8681

Page 149-210

Vowel interaction in Basque: a nearly exhaustive catalogue

José Ignacio Hualde, Iñaki Gaminde
Abstract 217 | PDF (English) Downloads 408 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.8683

Page 211-245

Adjektiboa euskal poesian

Joan Otaegi
Abstract 135 | PDF Downloads 316 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.8687

Page 337-360