ASJUren Gehigarriak 44: Erramu Boneta: Festschrift for Rudolf P. G. de Rijk, 2002

Argitaratua: 2002-02-13

Zenbaki osoa

Artikuluak

Hitzaurrea - Preface

Xabier Artiagoitia, Patxi Goenaga, Joseba Andoni Lakarra
Abstract 83 | PDF Downloads 145 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9622

Page x-xiii

Curriculum vitae

Rudolf P. G. de Rijk
Abstract 91 | PDF Downloads 63 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9624

Page xv-xviii

Basque verbal morphology: redefining cases

Pablo Albizu
Abstract 128 | PDF (English) Downloads 946 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9626

Page 1-19

Periklesen hitzaldia

Patxi Altuna
Abstract 71 | PDF Downloads 84 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9628

Page 21-26

Hizketa formula ohikoak

Xabier Altzibar
Abstract 110 | PDF Downloads 356 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9632

Page 53-71

The functional structure of the Basque noun phrase

Xabier Artiagoitia
Abstract 97 | PDF (English) Downloads 417 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9634

Page 73-90

Page 91-103

Napoleon-en kontrako Salvat Monho-ren zenbait bertso

Piarres Charritton
Abstract 83 | PDF Downloads 222 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9640

Page 117-120

Suppletion of the old Basque verb "to give": a typological perspective

Bernard Comrie, Gontzal Aldai
Abstract 95 | PDF (English) Downloads 235 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9644

Page 145-151

Linking language-particular morphology with universal syntax

Joseph E. Emonds
Abstract 92 | PDF (English) Downloads 161 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9648

Page 179-198

Sobre variación lingüística

Maitena Etxebarria
Abstract 104 | PDF (Español) Downloads 1266 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9650

Page 199-230

Bare indefinites and distributivity in Basque

Ricardo Etxepare
Abstract 86 | PDF (English) Downloads 141 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9652

Page 231-246

Komunztadura bikoitza eta lekualdatzea

Beatriz Fernández
Abstract 87 | PDF Downloads 292 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9654

Page 247-259

Page 261-275

Nota sobre las inscripciones ibéricas de Aubagnan (Landas, Francia)

Joaquín Gorrochategui
Abstract 154 | PDF (Español) Downloads 320 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9660

Page 299-301

On the position of the auxiliary in O'odham

Ken Hale
Abstract 79 | PDF (English) Downloads 203 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9662

Page 303-309

Laxotik errabotera

Jean Haritschelhar
Abstract 91 | PDF Downloads 164 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9664

Page 311-324

Regarding Basque postpositions and related matters

José Ignacio Hualde
Abstract 93 | PDF (English) Downloads 676 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9666

Page 325-339

Artzibarko etxe-izenen inguruan

Orreaga Ibarra
Abstract 131 | PDF Downloads 427 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9668

Page 341-366

Page 367-389

Zenbatzeko sistemen inguruan

Xabier Kintana
Abstract 93 | PDF Downloads 413 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9672

Page 391-410

Etimologiae (proto)uasconicae LXV

Joseba Andoni Lakarra
Abstract 101 | PDF (Español) Downloads 363 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9676

Page 425-442

Page 443-465

Aposizioa euskal hitz-elkarteetan

Juan Carlos Odriozola, Elixabete Pérez
Abstract 107 | PDF Downloads 275 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9680

Page 467-478

Focus of correction and remnant movement in Basque

Jon Ortiz de Urbina
Abstract 94 | PDF (English) Downloads 192 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9686

Page 511-524

"Aldi, bide, kide", erdi-atzizkiak?

Elixabete Pérez
Abstract 171 | PDF Downloads 266 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9688

Page 525-535

On the relativisation of the "highest subject position"

Georges Rebuschi
Abstract 79 | PDF (English) Downloads 208 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9690

Page 537-548

Konposizionalitatea

Sonia Rodríguez, Fernando García
Abstract 88 | PDF Downloads 147 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9692

Page 549-570

Datibo-markazioa

Karmele Rotaetxe
Abstract 147 | PDF Downloads 428 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9694

Page 571-582

Page 583-596

Infinitival complementation in Basque

Itziar San Martín, Juan Uriagereka
Abstract 87 | PDF (English) Downloads 231 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9698

Page 597-609

Page 629-649