ASJUren Gehigarriak 44: Erramu Boneta: Festschrift for Rudolf P. G. de Rijk, 2002

Argitaratua: 2002-02-13

Zenbaki osoa

Artikuluak

Hitzaurrea - Preface

Xabier Artiagoitia, Patxi Goenaga, Joseba Andoni Lakarra
Abstract 56 | PDF Downloads 109 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9622

Page x-xiii

Curriculum vitae

Rudolf P. G. de Rijk
Abstract 63 | PDF Downloads 35 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9624

Page xv-xviii

Basque verbal morphology: redefining cases

Pablo Albizu
Abstract 96 | PDF (English) Downloads 678 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9626

Page 1-19

Periklesen hitzaldia

Patxi Altuna
Abstract 49 | PDF Downloads 50 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9628

Page 21-26

Hizketa formula ohikoak

Xabier Altzibar
Abstract 84 | PDF Downloads 264 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9632

Page 53-71

The functional structure of the Basque noun phrase

Xabier Artiagoitia
Abstract 65 | PDF (English) Downloads 301 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9634

Page 73-90

Page 91-103

Napoleon-en kontrako Salvat Monho-ren zenbait bertso

Piarres Charritton
Abstract 52 | PDF Downloads 155 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9640

Page 117-120

Suppletion of the old Basque verb "to give": a typological perspective

Bernard Comrie, Gontzal Aldai
Abstract 67 | PDF (English) Downloads 158 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9644

Page 145-151

Linking language-particular morphology with universal syntax

Joseph E. Emonds
Abstract 58 | PDF (English) Downloads 111 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9648

Page 179-198

Sobre variación lingüística

Maitena Etxebarria
Abstract 63 | PDF (Español) Downloads 844 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9650

Page 199-230

Bare indefinites and distributivity in Basque

Ricardo Etxepare
Abstract 60 | PDF (English) Downloads 99 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9652

Page 231-246

Komunztadura bikoitza eta lekualdatzea

Beatriz Fernández
Abstract 63 | PDF Downloads 239 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9654

Page 247-259

Page 261-275

Nota sobre las inscripciones ibéricas de Aubagnan (Landas, Francia)

Joaquín Gorrochategui
Abstract 106 | PDF (Español) Downloads 182 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9660

Page 299-301

On the position of the auxiliary in O'odham

Ken Hale
Abstract 56 | PDF (English) Downloads 154 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9662

Page 303-309

Laxotik errabotera

Jean Haritschelhar
Abstract 65 | PDF Downloads 108 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9664

Page 311-324

Regarding Basque postpositions and related matters

José Ignacio Hualde
Abstract 61 | PDF (English) Downloads 529 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9666

Page 325-339

Artzibarko etxe-izenen inguruan

Orreaga Ibarra
Abstract 109 | PDF Downloads 346 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9668

Page 341-366

Zenbatzeko sistemen inguruan

Xabier Kintana
Abstract 61 | PDF Downloads 326 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9672

Page 391-410

Etimologiae (proto)uasconicae LXV

Joseba Andoni Lakarra
Abstract 80 | PDF (Español) Downloads 212 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9676

Page 425-442

Page 443-465

Aposizioa euskal hitz-elkarteetan

Juan Carlos Odriozola, Elixabete Pérez
Abstract 80 | PDF Downloads 203 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9680

Page 467-478

Focus of correction and remnant movement in Basque

Jon Ortiz de Urbina
Abstract 69 | PDF (English) Downloads 136 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9686

Page 511-524

"Aldi, bide, kide", erdi-atzizkiak?

Elixabete Pérez
Abstract 113 | PDF Downloads 178 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9688

Page 525-535

On the relativisation of the "highest subject position"

Georges Rebuschi
Abstract 53 | PDF (English) Downloads 173 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9690

Page 537-548

Konposizionalitatea

Sonia Rodríguez, Fernando García
Abstract 67 | PDF Downloads 103 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9692

Page 549-570

Datibo-markazioa

Karmele Rotaetxe
Abstract 117 | PDF Downloads 385 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9694

Page 571-582

Page 583-596

Infinitival complementation in Basque

Itziar San Martín, Juan Uriagereka
Abstract 62 | PDF (English) Downloads 180 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9698

Page 597-609

Page 629-649