ASJUren Gehigarriak 44: Erramu Boneta: Festschrift for Rudolf P. G. de Rijk, 2002

Argitaratua: 2002-02-13

Zenbaki osoa

Artikuluak

Hitzaurrea - Preface

Xabier Artiagoitia, Patxi Goenaga, Joseba Andoni Lakarra
Abstract 60 | PDF Downloads 122 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9622

Page x-xiii

Curriculum vitae

Rudolf P. G. de Rijk
Abstract 67 | PDF Downloads 44 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9624

Page xv-xviii

Basque verbal morphology: redefining cases

Pablo Albizu
Abstract 105 | PDF (English) Downloads 791 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9626

Page 1-19

Periklesen hitzaldia

Patxi Altuna
Abstract 53 | PDF Downloads 62 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9628

Page 21-26

Hizketa formula ohikoak

Xabier Altzibar
Abstract 89 | PDF Downloads 298 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9632

Page 53-71

The functional structure of the Basque noun phrase

Xabier Artiagoitia
Abstract 69 | PDF (English) Downloads 356 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9634

Page 73-90

Page 91-103

Napoleon-en kontrako Salvat Monho-ren zenbait bertso

Piarres Charritton
Abstract 56 | PDF Downloads 179 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9640

Page 117-120

Suppletion of the old Basque verb "to give": a typological perspective

Bernard Comrie, Gontzal Aldai
Abstract 71 | PDF (English) Downloads 183 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9644

Page 145-151

Linking language-particular morphology with universal syntax

Joseph E. Emonds
Abstract 66 | PDF (English) Downloads 130 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9648

Page 179-198

Sobre variación lingüística

Maitena Etxebarria
Abstract 77 | PDF (Español) Downloads 1033 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9650

Page 199-230

Bare indefinites and distributivity in Basque

Ricardo Etxepare
Abstract 64 | PDF (English) Downloads 114 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9652

Page 231-246

Komunztadura bikoitza eta lekualdatzea

Beatriz Fernández
Abstract 67 | PDF Downloads 262 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9654

Page 247-259

Page 261-275

Nota sobre las inscripciones ibéricas de Aubagnan (Landas, Francia)

Joaquín Gorrochategui
Abstract 118 | PDF (Español) Downloads 216 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9660

Page 299-301

On the position of the auxiliary in O'odham

Ken Hale
Abstract 57 | PDF (English) Downloads 167 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9662

Page 303-309

Laxotik errabotera

Jean Haritschelhar
Abstract 66 | PDF Downloads 124 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9664

Page 311-324

Regarding Basque postpositions and related matters

José Ignacio Hualde
Abstract 68 | PDF (English) Downloads 605 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9666

Page 325-339

Artzibarko etxe-izenen inguruan

Orreaga Ibarra
Abstract 110 | PDF Downloads 391 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9668

Page 341-366

Zenbatzeko sistemen inguruan

Xabier Kintana
Abstract 69 | PDF Downloads 360 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9672

Page 391-410

Etimologiae (proto)uasconicae LXV

Joseba Andoni Lakarra
Abstract 81 | PDF (Español) Downloads 257 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9676

Page 425-442

Page 443-465

Aposizioa euskal hitz-elkarteetan

Juan Carlos Odriozola, Elixabete Pérez
Abstract 86 | PDF Downloads 232 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9680

Page 467-478

Focus of correction and remnant movement in Basque

Jon Ortiz de Urbina
Abstract 70 | PDF (English) Downloads 154 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9686

Page 511-524

"Aldi, bide, kide", erdi-atzizkiak?

Elixabete Pérez
Abstract 127 | PDF Downloads 206 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9688

Page 525-535

On the relativisation of the "highest subject position"

Georges Rebuschi
Abstract 56 | PDF (English) Downloads 186 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9690

Page 537-548

Konposizionalitatea

Sonia Rodríguez, Fernando García
Abstract 69 | PDF Downloads 120 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9692

Page 549-570

Datibo-markazioa

Karmele Rotaetxe
Abstract 118 | PDF Downloads 400 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9694

Page 571-582

Page 583-596

Infinitival complementation in Basque

Itziar San Martín, Juan Uriagereka
Abstract 65 | PDF (English) Downloads 198 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9698

Page 597-609

Page 629-649