"Palatalization revisited": bustidura adierazgarriaren estatusaz ohar batzuk

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Argitaratua ots 13, 2002
Miren Lourdes Oñederra

Laburpena

-

How to Cite

Oñederra, Miren Lourdes. 2002. «"Palatalization revisited": Bustidura Adierazgarriaren Estatusaz Ohar Batzuk». Anuario Del Seminario De Filología Vasca "Julio De Urquijo", otsailak, 499-509. https://doi.org/10.1387/asju.9684.
Abstract 84 | PDF Downloads 214

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Atala
Artikuluak