43. Libk. 1-2. Zk. (2009): Beñat Oihartzabali gorazarre - Festschrift for Bernard Oyharçabal

Ricardo Etxepare, Ricardo Gómez & Joseba A. Lakarra (arg.)

Argitaratua: 2009-04-16

Zenbaki osoa

Artikuluak

Atarikoak - Preface

Ricardo Etxepare, Ricardo Gómez, Joseba Andoni Lakarra
Abstract 58 | PDF Downloads 44 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9023

Page viii-xi

Bibliografia - Bibliography

Ricardo Etxepare, Ricardo Gómez, Joseba Andoni Lakarra
Abstract 68 | PDF Downloads 136 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9025

Page xiii-xx

Kalkoen tipologia eta eragina gaurko euskarazko neologian

Xabier Alberdi Larizgoitia
Abstract 126 | PDF Downloads 201 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.1666

Page 1-17

Corpusen etiketatze linguistikoa

Izaskun Aldezabal Roteta, María Jesús Aranzabe, Arantza Díaz de Ilarraza, Ainara Estarrona, Nerea Ezeiza, Larraitz Uria
Abstract 118 | PDF Downloads 180 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.1672

Page 37-50

"Amodioaren martirra" (1900-1901), foiletoi-nobela ezezaguna

Xabier Altzibar Aretxabaleta
Abstract 102 | PDF Downloads 138 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.1808

Page 51-66

Page 67-96

Jabetza-genitiboaren sintaxia eta erkatze anizkuna

Xabier Artiagoitia
Abstract 107 | PDF Downloads 139 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.1678

Page 97-118

Euskalkien dialektotasunaz

Gotzon Aurrekoetxea
Abstract 99 | PDF Downloads 211 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.1680

Page 119-135

Page 173-179

The prosody and interpretation of non-exhaustive narrow focus in Basque

Gorka Elordieta, Aritz Irurtzun
Abstract 95 | PDF (English) Downloads 102 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.1692

Page 205-230

Page 231-246

Page 247-259

Page 261-282

Cas locatifs et cas grammaticaux en damana

Michel Etchebarne
Abstract 128 | PDF Downloads 130 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.1700

Page 283-293

Inflexio kanporatze gertakariak euskaraz

Javier Etxagibel
Abstract 127 | PDF Downloads 115 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.1702

Page 295-313

Page 315-333

Hitz hurrenkera eta birregituraketa euskaraz

Ricardo Etxepare, Myriam Uribe-Etxebarria
Abstract 114 | PDF Downloads 213 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.1706

Page 335-355

Komunztadurarik gabeko datiboen gakoez

Beatriz Fernández, Jon Ortiz de Urbina, Josu Landa
Abstract 93 | PDF Downloads 81 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.1708

Page 357-380

Hauta-galderez

Patxi Goenaga
Abstract 120 | PDF Downloads 121 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.1710

Page 381-403

A note on Basque participles

Bill Haddican
Abstract 106 | PDF (English) Downloads 186 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.1716

Page 423-433

Toberak Baigorrin 1973an

Jean Haritschelhar
Abstract 83 | PDF Downloads 125 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.1718

Page 435-445

Goizuetako azentuaz zerbait gehiago: oharmena

José Ignacio Hualde, Oihana Lujanbio
Abstract 74 | PDF Downloads 80 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.1724

Page 485-502

Jokin Zaitegiren poesia

Jon Kortazar
Abstract 78 | PDF Downloads 113 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.1732

Page 539-551

Euskal Gramatika prozesatzen: hastapenetako zenbait emaitza

Itziar Laka, Adam Zawiszewski, Kepa Erdozia
Abstract 94 | PDF Downloads 94 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.1734

Page 553-563

Adabakiak /h/-aren balio etimologikoaz

Joseba A. Lakarra
Abstract 125 | PDF Downloads 285 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.1736

Page 565-595

Klotildaren miraria "Klobis" pastoralean

Ane Loidi Garitano
Abstract 81 | PDF Downloads 116 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.1738

Page 597-613

Elgoibarko eta Debabarreneko hizkeren kokapenaz gehiago

Jesus Mari Makazaga Eizagirre
Abstract 92 | PDF Downloads 157 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.1742

Page 635-656

Ohar batzuk bokal batez: zubereraren [y]

Miren Lourdes Oñederra
Abstract 89 | PDF Downloads 134 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.1746

Page 663-678

Erroreak automatikoki detektatzeko tekniken azterlana eta euskararentzako aplikazioak

Maite Oronoz, Arantza Díaz de Ilarraza, Koldo Gojenola
Abstract 70 | PDF Downloads 129 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.1748

Page 679-705

Page 707-720

Erdal aurrizkien irtenbideak "Zehazki" hiztegian (eta II)

Elixabete Pérez Gaztelu
Abstract 148 | PDF Downloads 283 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.1752

Page 721-743

Errenteriako euskararen kokagunea

Josep del Rio, Itziar Aduriz
Abstract 85 | PDF Downloads 222 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.1758

Page 791-803

Euskal deituren jatorria eta etxe izengoitiak

Patxi Salaberri Zaratiegi, Juan Jose Zubiri Lujanbio
Abstract 141 | PDF Downloads 805 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.1762

Page 819-830

Derived nominals from the nominal perspective

Itziar San Martin
Abstract 190 | PDF (English) Downloads 1281 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.1764

Page 831-845

Hizkuntzak eta aldaerak euskal narratibaren sorreran

Ana M. Toledo Lezeta
Abstract 87 | PDF Downloads 117 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.1766

Page 847-860

Euskarazko hitz anitzeko unitate lexikalen tratamendu konputazionala

Ruben Urizar, Iñaki Alegria, Juan Carlos Odriozola, Nerea Ezeiza
Abstract 106 | PDF Downloads 195 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.1774

Page 891-908

On the position of central adverbial clauses

Vidal Valmala
Abstract 667 | PDF (English) Downloads 1540 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.1778

Page 951-969

'Pintatu' (Etxepare 1545): 'edan'?

Xarles Videgain
Abstract 87 | PDF Downloads 118 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.1780

Page 971-977

Page 979-984

Page 985-1002