Goizuetako azentu-hiztegia / An accent dictionary of Goizueta Basque

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Argitaratua urr 15, 2013
Oihana Lujanbio

Laburpena

Goizuetako azentuera deskribatu asmoz idatzi da azentu-hiztegi hau. 2.400 sarrera inguru dituen hiztegia da, Nafarroa iparraldean egindako beste hiztegi batzuk oinarri hartuta osatu dena.
Behin oinarri hori osatuta, Goizuetako azentu sistemari buruzko arau eta ezaugarri fisikoen azalpena egin da. Horretarako, orain arte Goizuetako azentuerari buruz egin diren deskribapenak laburtu dira eta horiei ekarpenen bat egin diegu ahal izan dugunean. Hitz taldeetan gertatzen dena aztertu da eta adinaren arabera ikusi diren aldaketa batzuen berri ere ematen du lan honek.
Bukaeran, laburpen modura lanaren ekarpen eta ondorio nagusiak biltzen dira eta Goizuetako azentu-sistemaren ezaugarri batzuk adierazi dira.

How to Cite

Lujanbio, Oihana. 2013. «Goizuetako Azentu-Hiztegia / An Accent Dictionary of Goizueta Basque». Anuario Del Seminario De Filología Vasca "Julio De Urquijo" 47 (2):1-86. https://doi.org/10.1387/asju.18678.
Abstract 244 | PDF Downloads 513

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Atala
Artikuluak