Cristavaren cortesia eskuizkribuaz (XIX. m.) – Ohar bibliografikoa / About the manuscript entitled "Cristavaren cortesia" (19th century) - A bibliographical note

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Argitaratua 2013-10-15
Bittor Hidalgo

Laburpena

Patxi Altunak 1992an argitaratu zuen ASJU aldizkarian ordura arte argitaratu gabea zen Cristavaren Cortesia izeneko euskarazko eskuizkribu anonimoa. Bertan nahikoa indarrez hipotetizatzen da eskuizkribua 1750 ingurukoa izan ote litekeen, eta are agian Kardaberazen eskukoa. Orain aurkitu dokumentuek berriz, erakutsiko lukete Kortesia eskuizkribua, aurretik espainolez Torcuato Torio de la Riva eta Herrero jaunak, lehenbizikoz 1798an Arte de escribir por reglas... liburu ondo zabalduaren eranskin gisa-edo argitaratuko duen Urbanitate-edo idazkiaren itzulpen literal estua dela, eta autore 'ezezagunak' sortua —eta gero Loiolako artxiboan utzia— seguru asko 1816-1840 urteen artean.

Nola aipatu

Hidalgo, Bittor. 2013. «Cristavaren Cortesia Eskuizkribuaz (XIX. m.) – Ohar Bibliografikoa / About the Manuscript Entitled "Cristavaren cortesia&Quot; (19th Century) - A Bibliographical Note». Anuario Del Seminario De Filología Vasca "Julio De Urquijo" 47 (2):329-42. https://doi.org/10.1387/asju.18687.
Abstract 222 | PDF Downloads 235

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Atala
Artikuluak