Antzinateko "Iturissa"-tik gaurko "ithurri"-ra, ezker bidetik

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Argitaratua 2018-09-15
Julen Manterola

Laburpena

Artikulu honetan, iturri eta ezker euskal hitzentzat proposamen etimologiko berri bana egiten dut. Uhlenbeckekin bat, partizipio zahartzat jotzen dut iturri, eta erroa hur dela proposatu. Ezker hitzari dagokionez, berriz, hezi aditzaren erro bera dagoela proposatzen dut, eta etimologikoki 'hezigaitz' litzatekeela, eskuari gagozkiolarik.

Nola aipatu

Manterola, Julen. 2018. «Antzinateko "Iturissa"-Tik Gaurko "ithurri&Quot;-Ra, Ezker Bidetik». Anuario Del Seminario De Filología Vasca "Julio De Urquijo" 52 (1/2):507-16. https://doi.org/10.1387/asju.20214.
Abstract 331 | PDF Downloads 171

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Atala
Artikuluak