Mendieta eta (bere etimologietako) euskara

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Argitaratua 2018-09-15
Koldo Ulibarri Orueta

Laburpena

Lan honetan Francisco Mendieta (ca. 1550 - ca. 1620) aiararrak Bizkaiko historiari buruz egin zuen lanetan —Annales de Vizcaya eta Aerario de la Hidalguía— txertatu zituen leku-izenen eta bestelako hitzen interpretazio etimologikoen katalogoa egingo dugu. Gure helburua Mendietaren euskararen ezaugarriak nabarmentzea da, beste lekukotasunik ez duen aldaki arkaiko bat baita, izan ere. Bidenabar, XV eta XVIII. mendeetako etimologia guztien katalogoaren beharra aldarrikatu nahi genuke.

Nola aipatu

Ulibarri Orueta, Koldo. 2018. «Mendieta Eta (bere Etimologietako) Euskara». Anuario Del Seminario De Filología Vasca "Julio De Urquijo" 52 (1/2):751-76. https://doi.org/10.1387/asju.20230.
Abstract 247 | PDF Downloads 333

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Atala
Artikuluak