"Refranes y Sentencias" (1596): Girolamo da Sommaiaren Salamancako lekukotasunetik Darmstadteko faksimile(ta)ra

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Argitaratua 2021-09-13
Koldo Ulibarri Orueta

Laburpena

MLV II. Jardunaldietan Refranes y Sentencias liburuaren bigarren mailako lekukotasun bat aurkeztu genuen, Girolamo da Sommaia humanista italiarrak Salamancan zela egin zuen erdal zatiaren kopia. Lan honen lehenengo zatian eskuizkribua aurkeztuko dugu, eta kopia berri honek orain arte liburuaz genekienaz gainerako datu berririk erakusten ote digun aztertuko. Lanaren bigarren zatian, Darmstadten gordetzen zen alearen argazkietara hurbilduko gara eta galduriko ale hura berrikusiko dugu bibliografia materialaren ikerketa moldeaz baliaturik, bereziki alean genituen eskuzko oharrak bilduz eta aztertuz. Modu horretan, saiatuko gara erakusten nolako jabea izan zuen ale hark eta zein giro kulturaletan mugitu zen liburua.

Nola aipatu

Ulibarri Orueta, Koldo. 2021. «"Refranes Y Sentencias&Quot; (1596): Girolamo Da Sommaiaren Salamancako Lekukotasunetik Darmstadteko faksimile(ta)ra». Anuario Del Seminario De Filología Vasca "Julio De Urquijo" 50 (1/2):19-45. https://doi.org/10.1387/asju.22857.
Abstract 208 | PDF Downloads 224

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

References
Arana Martija, José Antonio. 1994. Euskal Herriko inprentaren historia. Uztaro 12. 37-53.
Blecua, Alberto. 1983. Manual de crítica textual. Madril: Editorial Castalia.
Cacho, María Teresa. 2001. Manuscritos hispánicos en las bibliotecas de Florencia (I. Biblioteca Nazionale Centrale). Florentzia: Alinea Editrice.
Calzacorta: ik. Kaltzakorta.
De Santis, Fancesca. 2003. El ms. magliabechiano VII, 353: un importante testimonio de la poesía de fray Melchor de la Serna. Canente 5-6. 227-244.
De Santis, Fancesca. 2004. Verso un’edizione del ms. magliabechiano VII-353. Il confronto letterario 42. 365-373.
De Santis, Fancesca. 2006. Il manoscritto magliabechiano VII-353. Edizione dei testi e studio. Pisa: Università degli Studi di Pisako doktorego tesia. https://etd.adm.unipi.it/theses/available/etd-04102006-133233/unrestricted/TESI_VOLUME_2.pdf (2015/07/02).
De Santis, Fancesca. 2008. Estancia en Salamanca y viajes en las cercanías de un estudiante italiano del s. xvii. Dicenda. Cuadernos de filología hispánica 26. 325-333.
Dodgson, Edward S. 1896. Dana danean eta dana danegino. Baiona: E. Lesgourgues.
Dodgson, Edward S. 1906. El incunable heuskérico de Darmstadt. El noticiero bilbaíno 1906/01/08. s.p.
Gaskell, Philip. 1999. Nueva introducción a la bibliografia material. Madril: Trea. (1. argit. 1972).
Haley, George (arg.). 1977. Diario de un estudiante de Salamanca. La crónica inédita de Girolamo de Sommaia. Salamanca: Ediciones Universidad Salamanca.
Herrera Vázquez, Manuel. 2011. De copias y copistas (I): la formación del manuscrito magliabechiano VII, 353 de la Biblioteca Nazionale Centrale de Florencia. In Antonio Azaustre & Santiago Fernández (arg.), Compostella aurea. Actas del VIII Congreso de la AISO, 597-608. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.
Irigoien, Alfonso. 1975. Refranes y Sentencias. In La Gran Enciclopedia Vasca, 10. lib., 616-682. Bilbo [Darmstadteko alearen erreprodukzio faksimilea].
Itúrbide Díaz, Javier. 2015. Los libros de un reino. Historia de la edición en Navarra (1490-1841). Iruñea: Nafarroako Gobernua.
Kaltzakorta, Xabier. 1996. Euskal atsotitz-bildumak. Euskera 41. 611-640.
Kaltzakorta, Xabier. 1997. Historia del refranero vasco. Paremia 6. 141-146.
Krajewska, Dorota, Eneko Zuloaga, Ekaitz Santazilia, Borja Ariztimuño, Oxel Uribe-Etxebarria & Urtzi Reguero. 2017. Esteve Materraren Do(c)trina christiana (1617 & 1623). Edizioa eta azterketa (Monumenta linguae Vasconum: Studia et Instrumenta 7). Bilbo: Euskaltzaindia & UPV/EHU (= ASJU 51).
Lakarra, Joseba A. 1996a. Iturrien erabilera eta tamainak egitura(z) zehaztuaz. Refranes y Sentencias eta Hiztegi hirukoitza. Uztaro 16. 21-55.
Lakarra, Joseba A. 1996b. Refranes y Sentencias (1596). Ikerketak eta edizioa. Bilbo: Euskaltzaindia.
Martín Clavijo, Milagro. 2008. La Salamanca estudiantil del siglo xvii. El Diario de Girolamo Da Sommaia. Salamanca. Revista de estudios 56. 37-44.
Mitxelena, Koldo. 1961. Euskal hiztegigileak xvii-xviii. mendeetan (Berrargit. OC 11, 505-522).
Mitxelena, Koldo. 1964. Textos arcaicos vascos (Berrargit. OC 12, 1-197).
Mitxelena, Koldo. 1967. Los refranes del cuaderno de Oihenart (Berrargit. OC 11, 299-326).
Mitxelena, Koldo. 1970. Estudio sobre las fuentes del diccionario de Azkue (Berrargit. OC 8, 29-191).
Mitxelena, Koldo. 1978. Para la historia de la ortografía vasca (Berrargit. OC 11, 403-409).
Mitxelena, Koldo. 2011. Obras completas (ASJUren gehigarriak 54-68), 15 lib. Donostia & Gasteiz: «Julio Urkixo» Euskal Filologi Mintegia, Gipuzkoako Foru Aldundia & UPV/EHU (Joseba A. Lakarra & Iñigo Ruiz Arzalluzen argit.).
OC: ik. Mitxelena 2011.
Ostolaza Elizondo, María Isabel. 2004. Impresores y libreros en Navarra durante los siglos xv-xvi. Iruñea: Nafarroako Unibertsitate Publikoa.
Pedraza García, Manuel José. 2012. El arte de imprimir en el siglo xv y xvi: nuevas técnicas para hacer libros en una época de cambios. In Luis Prensa & Pedro Calahorra (koord.), Jornadas de canto gregoriano. xv. El libro litúrgico: del scriptorium a la imprenta. xvi. La implantación en Aragón, en el siglo xii, del rito romano y del canto gregoriano, 35-63. Zaragoza: Institución Fernando el Católico.
Rodríguez Pelaz, Celia. s.d. El grabado barroco en los impresos vasco-navarros. Hiru [online]. https://www.hiru.com/arte/el-grabado-barroco-en-los-impresos-vasco-navarros (2015/07/21).
Rodríguez Pelaz, Celia. 1995-1997. La ilustración en los libros de Mathias Mares, primer impresor de Bizkaia. Kobie 11. 167-190.
Ronco, Milagros. 1997. El primer siglo de la imprenta en Vizcaya. Revista general de información y documentación 7(2). 359-364.
Santoyo Mediavilla, Julio C. 2005. La imprenta en el País Vasco: breve panorama histórico. In I Seminario sobre patrimonio bibliográfico vasco, 109-123. Gasteiz: Eusko Jaurlaritza.
TAV: ik. Mitxelena 1964
Teza, Emilio. 1887. Il sacco di Roma (versi spagnuoli). Archivio de la società romana di storia patria 10. 203-240.
Ulibarri, Koldo. prestatzen. Pedro Porralis, Refranes y Sentencias-en inprimatzaile? UPV/EHUko eskuizkribu argitaragabea.
Urgell, Blanca. 2002. Larramendiren Hiztegi hirukoitza-ren eranskina. Saio bat hiztegigintzaren testukritikaz (ASJUren Gehigarriak 47). Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia.
Urkizu, Patri. 2015. Refranes y Sentencias… Girolamo della Sommaia. Egan 68(1/2). 65-146.
Urquijo, Julio. 1911-1933. Los Refranes y Sentencias de 1596. Estudio comparativo. RIEV 5. 375-401, 581-589; 6. 230-234; 7. 60-66, 439-460; 8. 17-50, 230-266; 19. 548-563; 20. 45-56, 212-217; 21. 166-177; 22. 74-81, 531-541; 23. 30-45, 264-288, 522-545; 24. 39-59.
van Eys, Willem J. 1896. Proverbes basques-espagnols. Refranes y Sentencias comunes en bascuence, declaradas en romance. Geneva & Basilea: Georg & Cº.
Vinson, Julien. 1898. Essai d’une bibliographie de la langue basque. Additions et corrections (Berrargit. faksim. [Julio Urquijoren oharrekin] Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia, 1984).
Zuloaga, Eneko. 2011. Bizkaiko jauntxoen inguruko herri-literaturaz. Plentziako 1603ko hiru esaera zahar eta Refranes y Sentenciasen jatorria, eta proposamen bat Arrasateko erreketaren kantuez. ASJU 45(2). 53-69.
Atala
Artikuluak