Zildozko Perutxeneko euskal predikuak (XIX. m.): aurkezpena eta ikerketaren lehen emaitzak

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Argitaratua 2023-10-18
Ekaitz Santazilia

Laburpena

Lan honetan Zildozko (Ezkabarte, Nafarroa) Perutxena etxetik ateratako xix. mendeko euskal sermoi-sorta aurkeztu dut, eta etorkizunean hura ikertzeko gidalerroak eman. Deskribatu ondoren, sakabanaturik egon den corpusa bakarra dela erakutsi dut. Gainera, egileak zein izan daitezkeen iradoki, datu biografikoak eman ditut, eta predikuak non eta noiz erabili zituzten argitu. Gero, testuak idazteko egileek erabili zituzten iturri bibliografiko batzuk identifikatu ditut. Ondotik, darabilten hizkera eta corpus barneko hizkuntza-bariazioa ikertzearen garrantziaz aritu naiz. Azkenik, bilduma hau gaineratuta, garai hartako Nafarroako erdialdeko euskarazko sermoigintza oparoa genero beregaina dela aldarrikatu dut.

Nola aipatu

Santazilia, Ekaitz. 2023. «Zildozko Perutxeneko Euskal Predikuak (XIX. m.): Aurkezpena Eta Ikerketaren Lehen Emaitzak». Anuario Del Seminario De Filología Vasca "Julio De Urquijo" 56 (2):219-43. https://doi.org/10.1387/asju.23959.
Abstract 442 | PDF Downloads 205

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

sermoigintza, euskararen historia, euskal testuak, Ezkabarte, Txulapain, Nafarroa

References
Alvarado, Francisco. 1825. Cartas críticas. Madril: E. Aguado.
Barandiaran, Asier. 1996. Pedro Diez de Ulzurrun (Bidegileak, 7). Gasteiz: Eusko Jaurlaritza.
Calatayud, Pedro. 1797. Doctrinas prácticas que solía explicar en sus misiones… Madril: Benito Cano (4. edizioa).
Camino, Iñaki. 2003. Hego-nafarrera. Iruñea: Nafarroako Gobernua.
Carabantes, Jose. 1717. Pláticas dominicales y lecciones doctrinales... Juan Sanz: Madril (P. Islaren itzulpena).
Claus, Joseph Ignatius. 1738-1740. Spicilegium catechetico-concionatorium... Augsburg: Matthias Wolffen alarguna.
Climent, Josef. 1799. Pláticas dominicales que el il[ustrísi]mo señor don Josef Climent, obispo de Barcelona predicó… Bartzelona: Bernardo Pla.
Croisset, Jean. 1782. Año christiano o exercicios devotos para todos los días del año. Iruñea: Longás.
Diez de Ultzurrun, Enrike. 2018. Un sermón de Ezkabarte sobre la vendimia. Ze Berri 133. 13.
Diez de Ultzurrun, Pedro. 1960. El catecismo manuscrito de Maquirriain de 1828. Euskera 5. 377-403.
Irigarai, Aingeru. 1966. Nuevos documentos para el estudio del vascuence alto navarro meridional. In Juan Maluquer de Motes (koord.), Problemas de la prehistoria y de la etnología vascas, 261-267. Iruñea: Nafarroako Foru Diputazioa.
Irigarai, Aingeru. [A. Apat-Etxebarne]. 1975. Navarro - meridional deitu euskara motaz zerbait. Diario de Navarra 1975-08-28. 14.
Iturbide, Javier. 1997. La edición navarra del “Año Christiano” de Jean Croiset. Un testimonio de venta de libros por suscripción en el siglo xviii. PV 210. 191-222.
Larramendi, Manuel. 1745. Diccionario trilingüe del castellano, bascuence, y latín. Donostia: Bartolomé Riesgo y Montero.
Madre de Dios, Francisco de la. 1705. Theatro Trinitario adornado de sermones para la domínica del año… Iruñea: Juan Joseph Ezquerro.
Mendiburu, Sebastian. 1751. Jesusen biotzaren debocioa. Iruñea: Joseph Ezquerro.
Mendiburu, Sebastian. 1760. Jesusen amore-nequeei dagozten, cembait otoitz-gai… Iruñea: Juan Antonio Castilla (3 liburuki).
Mikelestorena, Jose. 1754. Cerura nai duenac ar dezaquean vide erraza. Iruñea: Martin Joseph Rada.
Nafarroako Aurrezki Kutxa. 1990. Gran Enciclopedia de Navarra. Iruñea: Nafarroako Aurrezki Kutxa.
Ondarra, Frantzisko. 1996. Juan Martin de Ibero (1729-1783): Izuko parrokua (1754-1783), FLV 72. 235-267.
Santander, Manuel. 1802-1803. Doctrinas y sermones para misión... Madril: Administración del Real Arbitrio de Beneficencia.
Santazilia, Ekaitz. 2013. Iruñe ondoko euskal testu zahar berri bat. FLV 116. 91-120.
Santazilia, Ekaitz. 2022a. Irigarai familiaren funtsa Nafarroako Errege Artxibo Nagusian: katalogoa (I. dokumentu argitaratuak). FLV 133. 229-257. https://doi.org/10.35462/flv133.9.
Santazilia, Ekaitz. 2022b. Irigarai familiaren funtsa Nafarroako Errege Artxibo Nagusian: katalogoa (II. dokumentu argitaragabeak). FLV 134. 471-490. https://doi.org/10.35462/flv134.7.
Satrustegi, Jose Maria. 1995. Pedro Diez de Ulzurrun, sendagilea (1924-1994). Euskera 40(1). 585-587.
Virgen del Carmen, Felipe de la. 1828. El párroco. Pláticas doctrinales y morales para todos los domingos y fiestas principales del año… Zaragoza: Francisco Magallón.
Zabalza Seguín, Ana. 2005. El tratado sobre el matrimonio de Joaquín de Lizarraga (1782). In Ignacio Arellano & José María Usunáriz (arg.), El matrimonio en Europa y el mundo hispánico, 211-223. Madril: Visor Libros.
Atala
Artikuluak