Adi-tik *edin-era: aditz laguntzaile baten identifikazioa euskal gramatikagintzan

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Argitaratua 2021-09-13
Ricardo Gómez-López

Laburpena

Artikulu honetan *edin aditz laguntzailearen adizkiak euskal gramatika zaharretan (XVII-XIX) nola deskribatu eta sailkatu ziren aztertuko dut: gramatikari zaharrek zein laguntzaileren barruan sartu zituzten eta haien sailkapenen arrazoiak zein izan zitezkeen erakutsiko dut. Azterketa amaituko da *edin partizipioa berreraiki zuen Willem Jan van Eysen proposamenekin.

Nola aipatu

Gómez-López, Ricardo. 2021. «Adi-Tik *edin-Era: Aditz Laguntzaile Baten Identifikazioa Euskal Gramatikagintzan». Anuario Del Seminario De Filología Vasca "Julio De Urquijo" 50 (1/2):149-63. https://doi.org/10.1387/asju.22862.
Abstract 175 | PDF Downloads 135

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

References
Astarloa, Pablo Pedro. 1883 [1805]. Discursos filosóficos sobre la lengua primitiva ó Gramática y análisis razonada de la euskara ó bascuence. Bilbo: P. Velasco.
Bilbao, Gidor. 2006. Joanes Etxeberri Sarakoaren saiakera-lanak eta latina ikasteko gramatika: edizioa eta azterketa. Gasteiz: UPV/EHUko doktorego tesia. https://www.euskara.euskadi.eus/appcont/tesisDoctoral/PDFak/Gidor_Bilbao_TESIA.pdf (2016/11/20).
Bonaparte, Louis-Lucien. 1869. Le verbe basque en tableaux… Londres: Strangeways & Walden.
Bonaparte, Louis-Lucien. 1876. Remarques sur plusieurs assertions de M. Abel Hovelacque concernant la langue basque, accompagnées d’observations grammaticales et bibliographiques. Londres: J. Strangeways («Extrait de la Revue de Philologie et d’Ethnographie, publiée par Ch. E. de Újfalvy, Tome deuxième, No. 3. Paris, 1876»).
Etxeberri, Jean. 1712. Escual Herriari eta escualdun guztiei escuarazco hatsapenac latin ikhasteco (Frantziskotarren komentua, Zarautz: Caja nº 20). (Bilbaok (2006: 117-325) argitaratua).
Gómez-López, Ricardo. 2006. «Aditz bakarraren» teoria xix. mendeko euskal gramatikagintzan. ASJU 40(1/2). 377-407.
Gómez-López, Ricardo. 2007. xix. mendeko euskal gramatikagintzari buruzko ikerketak. Bilbo: UPV/EHU.
Gómez-López, Ricardo. 2016. Oharrak euskal gramatikagintza zaharreko terminologiaz. Lapurdum 19. 299-307.
Harriet, Martin. 1741. Gramatica escuaraz eta francesez, composatua francez hitzcunça ikhasi nahi dutenen faboretan. Baiona: Fauvet Alarguna eta J. Fauvet Erregueren Imprimadoriac baitan.
Lakarra, Joseba A. 1997. Hizkuntz eskuliburuen tradizioa Euskal Herrian: I. L’interprect ou traduction du françois, espagnol & basque (~1620). ASJU 31(1). 1-66.
Larramendi, Manuel. 1729. El impossible vencido. Arte de la lengua bascongada. Salamanca: Antonio Joseph Villagordo.
Mounole Hiriart-Urruty, Céline. 2014 [2018]. Le verbe basque ancien: étude philologique et diachronique (Monumenta linguae Vasconum: Studia et Instrumenta VII). Gasteiz: UPV/EHU (= ASJU 48).
Oihenart, Arnaud. 1656 [1638]. Notitia utriusque Vasconiae tum Ibericae tum Aquitanicae. Paris: Sebastian Cramois.
Oihenart, Arnaud. 1926. Noticia de las dos Vasconias, la Ibérica y la Aquitana. RIEV 17. 329-355. (J. Gorosterratzuren gazt. itz., 2. edizioan oinarritua).
Suárez García, Castillo. 2000. Laguntzaileak Bonaparterengan: puruak vs. errodunak. Sancho el Sabio 13. 57-76.
Urte, Pierre. [c. 1714]. Grammaire cantabrique (Sancho el Sabio Fundazioa: ZRV 3470). Gasteiz. https://hdl.handle.net/10357/2105 (2016/12/16).
van Eys, Willem J. 1867. Essai de grammaire de la langue basque, deuxième édition revue et augmentée. Amsterdam: C. M. van Gogh. (Lehen argit. 1865).
van Eys, Willem J. 1875. Étude sur l’origine et la formation des verbes auxiliaires basques. Paris: Maisonneuve.
van Eys, Willem J. 1879. Grammaire comparée des dialectes basques. Paris: Maisonneuve.
van Eys, Willem J. 1890. Les verbes auxiliaires dans le Nouveau Testament de Liçarrague. Haga: M. Nyhoff.
Voltoire. [c. 1620]. L’interprect ou traduction du françois espagnol & basque. Lyon: A. Rouyer. (Lakarrak (1997) argitaratua).
Zabala, Juan Mateo. 1848. El verbo regular vascongado del dialecto vizcaino. Donostia: Ignacio Ramón Baroja.
Atala
Artikuluak