Sobre la reconstrucción del euskera. Observaciones a Trask

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Argitaratua urt 14, 1991
Bernhard Hurch

Laburpena

-

How to Cite

Hurch, Bernhard. 1991. «Sobre La reconstrucción Del Euskera. Observaciones a Trask». Anuario Del Seminario De Filología Vasca "Julio De Urquijo", urtarrilak, 607-13. https://doi.org/10.1387/asju.9211.
Abstract 56 | PDF (Español) Downloads 111

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Atala
Artikuluak