bol: 40, zk: 1-2 (2006)

R. L. Trasken Oroitzapenetan Ikerketak Euskalaritzaz eta hizkuntzalaritza historikoaz

Joseba A. Lakarra & José Ignacio Hualde (arg.)

Aurkibidea

Zenbaki osoa

 

Artikuluak

Joseba A. Lakarra, José Ignacio Hualde
x
Joseba A. Lakarra, José Ignacio Hualde
PDF
xi
Max Wheeler
xiii-xvi
Asier Alcázar
1-22
Gontzal Aldai
PDF
23-34
José Andrés Alonso de la Fuente
35-46
Fidel Altuna Otegi
PDF
47-79
Karlos Arregi
81-106
Xabier Artiagoitia
107-132
Gotzon Aurrekoetxea
PDF
133-159
Gidor Bilbao Telletxea
PDF
161-219
Ane Bueno Berridi
PDF
221-244
Lyle Campbell
245-264
Richard Coates
265-271
Begoña Echeverría
273-291
Gorka Elordieta, José Ignacio Hualde
293-301
Ricardo Etxepare
303-349
Iñaki Gaminde
PDF
351-376
Ricardo Gómez
PDF
377-407
Carolina González
409-436
Hans Henrich Hock
437-448
José Ignacio Hualde
449-469
Bernhard Hurch
PDF
471-486
Orreaga Ibarra Murillo
PDF
487-498
Iraide Ibarretxe Antuñano
499-517
Iván Igartua
519-530
Carmen Isasi
531-546
Oroitz Jauregi
PDF
547-560
Joseba A. Lakarra
561-621
Nerea Madariaga Pisano
623-650
Julen Manterola Agirre
PDF
651-676
Francisco A. Marcos-Marín
677-686
Mikel Martínez Areta
PDF
687-722
Céline Mounole Hiriart-Urruty
PDF
723-738
Juan Carlos Odriozola
739-762
Jon Ortiz de Urbina
763-785
Bernard Oyharçabal
787-805
Jon David Patrick, M. Elena Santiago Martínez
807-864
Rudolf P. G. de Rijk (†)
865-870
Patxi Salaberri
PDF
871-893
Ibon Sarasola
PDF
895-920
Blanca Urgell
921-948
Juan Uriagereka
949-968
Theo Vennemann
969-992
Roger Wright
993-1004
Koldo Zuazo
PDF
1005-1029