Euskal kanta bat 1783ko antzerki-lan batean / A Basque song in a 1783 play

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Argitaratua urr 15, 2013
Eneko Zuloaga

Laburpena

Lan honetan euskaraz idatzitako euskal kanta labur baten edizio kritikoa aurkezten dut. Pieza umoretsua eta ezaguna da, gaur egun ere kantatzen dena, eta Rita Barnetxeak bere antzerki-lanetako batean (Catalin, 1783) txertatu zuen. Bada, kantuak biltzen dituen zenbait ezaugarri interesgarri askoak dira hizkuntzaren ikuspegitik. Labur azalduta, testuan nahasturik ageri dira zenbait erabilera moderno eta ez 18. mendearen amaieran baina 200 edo 250 urte lehenago arrunt ziren arkaismo batzuk. Alde batetik, lan honek testuaren bertsio kritikoa finkatu nahi du. Beste alde batetik, berrikuntzen (bereizketa grafikoak eta arau fonologikoak) eta arkaismoen (ezaugarri morfosintaktikoak eta aldaera lexikoak) azterketa zehatza ematen da, testuaren berezitasuna nabarmentzeko.

How to Cite

Zuloaga, Eneko. 2013. «Euskal Kanta Bat 1783ko Antzerki-Lan Batean / A Basque Song in a 1783 Play». Anuario Del Seminario De Filología Vasca "Julio De Urquijo" 47 (2):315-28. https://doi.org/10.1387/asju.18686.
Abstract 188 | PDF Downloads 237

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Atala
Artikuluak