Nerbioi ibarreko euskara XVIII eta XIX. mendeetan: (I) Bizente Sarriaren bizkaierazko sermoiak

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Argitaratua 2010-04-18
Eneko Zuloaga

Laburpena

Lan honetan helburua XVIII. mendearen amaieran eta XIX.aren hasieran Bizente Sarriak idatzitako berrogei sermoi inguru aztertzea da. Hizkuntzaren ikuspuntu historikoa eta dialektologikoa baliatuko ditugu, gogoan hartuta gure asmo nagusia Nerbioi haran iparraldeko 1800 inguruko euskara deskribatzea dela. Sarrera laburraren ondoren, Sarriaren hizkera aztertuko dugu eta egile horrek bere sorterri Etxebarriko bizkaiera zer neurrira arte erabili zuen zehazten saiatuko gara. Horretarako, etxebarritarraren euskara beste leku eta garai batzuetako testigantzekin erkatuko dugu, eta Sarriak bere sorterriko hizkera baliatu ez zuela uste dugunean, erabilitako hizkuntza-eredua zein izan zitekeen aztertuko dugu. Aurrekoekin batera, Sarriaren idazkera ere izango dugu aztergai, kontuan hartuta literatur bizkaiera klasikoa sasoi sortu zela.

Nola aipatu

Zuloaga, Eneko. 2010. «Nerbioi Ibarreko Euskara XVIII Eta XIX. Mendeetan: (I) Bizente Sarriaren Bizkaierazko Sermoiak». Anuario Del Seminario De Filología Vasca "Julio De Urquijo" 44 (2):393-435. https://doi.org/10.1387/asju.7337.
Abstract 223 | PDF Downloads 486

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Atala
Artikuluak