Hiztegiak eta corpusak

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Argitaratua 2018-09-15
Ibon Sarasola

Laburpena

Lan honetan corpus bat oinarri harturik egindako hiztegiez dihardut. Lehenik, corpusek hiztegigintza nola aldatu duten azaltzen dut, eta corpusen kudeaketan informatikak ematen dituen erraztasunak. Bigarrenik, erabilera-adibideak hautatzeko irizpide ezberdinak aztertzen ditut, gehi alor honetan sortzen diren arazo batzuk, gaur egungo euskal hiztegien adibideak erabilirik.

Nola aipatu

Sarasola, Ibon. 2018. «Hiztegiak Eta Corpusak». Anuario Del Seminario De Filología Vasca "Julio De Urquijo" 52 (1/2):733-49. https://doi.org/10.1387/asju.20228.
Abstract 255 | PDF Downloads 247

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Atala
Artikuluak