Hitz-bukaerako herskariak: kontsonante talkak

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Argitaratua 2021-03-04
José Ignacio Hualde
Ander Beristain
Ane Icardo Isasa
Jennifer Zhang

Laburpena

Euskaraz hitz-bukaerako herskariek oso maiztasun txikia dute hiztegian, baina oso maiztasun handia solasean; /-t/ eta /-k/ kontsonanteak maiztasun handiko atzizki batzuetan aurkitzen baitira. Lan honetan hitz-bukaerako herskarien gauzatze fonetikoa aztertzen dugu, eta bereziki bi hitzen arteko kontsonante taldeetan jartzen dugu arreta. Datuak elkarrizketa libretik atera ditugu. Intentsitate neurketak erakusten du talde horietan kontsonanteak oso ahulak direla gehienetan. Espektrogramak miatuz baieztatzen dugu /-k/ eta /-t/ kontsonanteak beste kontsonante baten aurrean gehiengoetan galtzen edo hurbilkari ahostun gisa ahoskatzen direla. Bestalde, ahoskabetze gertakariak (adib. /k#b/ --> [p]) ez dira batere normalak gure corpusean.

Nola aipatu

Hualde, José Ignacio, Ander Beristain, Ane Icardo Isasa, eta Jennifer Zhang. 2021. «Hitz-Bukaerako Herskariak: Kontsonante Talkak». Anuario Del Seminario De Filología Vasca "Julio De Urquijo" 53 (1/2):83-106. https://doi.org/10.1387/asju.22412.
Abstract 214 | PDF Downloads 177

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

References
Boersma, Paul & David Weenink. 2020. Praat: doing phonetics by computer [software]. Version 6.1.21. http://www.praat.org/ (2020/09/20).
Carignan, Christopher, Ryan K. Shosted, Maojing Fu, Zhi-Pei Liang & Bradley P. Sutton. 2015. A real-time MRI investigation of the role of lingual and pharyngeal articulation in the production of the nasal vowel system of French. Journal of Phonetics 50. 34-51.
Eager, Christopher D. 2017. Contrast preservation and constraints on individual phonetic variation. Urbana-Champaign, IL: University of Illinois at Urbana-Champaign. Doktorego tesia.
Egurtzegi, Ander & Carignan, Christopher. 2020. An acoustic description of Mixean Basque. Journal of the Acoustical Society of America 147(4). 2791-2802. https://doi.org/10.1121/10.0000996.
Ellis, Lucy & William J. Hardcastle. 2002. Categorical and gradient properties of assimilation in alveolar to velar sequences: evidence from EPG and EMA data. Journal of Phonetics 30(4). 373-396.
Ennever, Thomas, Felicity Meakins & Erich R. Round. 2017. A replicable acoustic measure of lenition and the nature of variability in Gurindji stops. Laboratory Phonology: Journal of the Association for Laboratory Phonology 8(1). 1-32. http://doi.org/10.5334/labphon.18.
Epelde, Irantzu. 2003. Larresoroko euskara. Gasteiz: UPV/EHUko doktorego tesia.
Erdozia, Jose Luis. 2001. Sakana erdialdeko euskara. Iruñea: Nafarroako Gobernua.
Estornes Lasa, Jose. 1968. Erronkari’ko uskara. Donostia: Aunamendi.
Etxebarria Ayesta, Juan Manuel. 1991. Zeberio haraneko euskararen azterketa etno-linguistikoa. Euba: Ibaizabal.
Hualde, Jose Ignacio. 2003. Segmental phonology. In Jose Ignacio Hualde & Jon Ortiz de Urbina (arg.), A grammar of Basque, 15-65. Berlin: Mouton de Gruyter.
Hualde, Jose Ignacio. 2019. Fonologo baten galderak espektrogramaren aurrean. In Irantzu Epelde Zendoia & Oroitz Jauregi Nazabal (arg.), Bihotz ahots: M.L. Onederra irakaslearen omenez, 337-351. Bilbo: UPV/EHU.
Hualde, Jose Ignacio & Ander Beristain. 2017. Azpeitiko azentuaren gauzatze fonetikoaz. Fontes Linguae Vasconum 123. 65-85.
Hualde, Jose Ignacio & Ander Beristain. 2018. Acoustic correlates of word-accent in Basque. In Proc. TAL2018, Sixth International Symposium on Tonal Aspects of Languages, 98-102. http://dx.doi.org/10.21437/TAL.2018-20.
Hualde, Jose Ignacio, Ander Beristain, Ane Icardo Isasa & Jennifer Zhang. 2019. Lenition of word-final plosives in Basque. In Sasha Calhoun, Paola Escudero, Marija Tabain & Paul Warren (arg.), Proceedings of the 19th International Congress of Phonetic Sciences, Melbourne, Australia 2019, 642-646. Canberra: Australasian Speech Science and Technology Association Inc.
Hualde, Jose Ignacio & Xabier Bilbao. 1992. A phonological study of the Basque dialect of Getxo (ASJUren Gehigarriak 29). Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia.
Hualde, Jose Ignacio, Gorka Elordieta & Arantzazu Elordieta. 1994. The Basque dialect of Lekeitio (ASJUren Gehigarriak 34). Bilbo & Donostia: UPV/EHU & Gipuzkoako Foru Aldundia.
Hualde, Jose Ignacio, Oihana Lujanbio & Juan Joxe Zubiri. 2010. Goizueta Basque. Journal of the International Phonetic Association 40(1). 113-127. https://doi.org/10.1017/S0025100309990260.
Hualde, Jose Ignacio, Miquel Simonet & Marianna Nadeu. 2011. Consonant lenition and phonological recategorization. Laboratory Phonology 2(2). 301-329. https://doi.org/10.1515/labphon.2011.011.
Kuznetsova Alexandra, Per B. Brockhoff & Rune H. B. Christensen. 2017. lmerTest Package: Tests in Linear Mixed Effects Models. Journal of Statistical Software 82(13). 1-26. http://dx.doi.org/10.18637/jss.v082.i13.
Martínez-Celdrán, Eugenio. 2013. Caracterización acústica de las espirantes aproximantes del español. Revista de Fonética Experimental 22. 11-35.
Martínez-Celdrán, Eugenio & Xose Luis Regueira. 2008. Spirant approximants in Galician. Journal of the International Phonetic Association 38. 51-68. https://doi.org/10.1017/S0025100308003265.
Mitxelena, Luis. 1977. Fonética histórica vasca, 2. argit. (ASJUren Gehigarriak 4). Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia.
Montoya, Estibalitz. 2004. Urdazubi eta Zugarramurdiko euskara. Iruñea: Nafarroako Gobernua.
Mugarza, Pello. 2006. Mallabiko euskara. Bilbo: Mallabiko Udala, Eusko Jaurlaritza & Bizkaiko Foru Aldundia.
Nadeu, Marianna & Jose Ignacio Hualde. 2015. Biomechanically conditioned variation at the origin of diachronic intervocalic voicing. Language and Speech 58(3). 351-370. https://doi.org/10.1177/0023830914554727.
R Core Team. 2017. R: A language and environment for statistical computing. Viena: R. Foundation for Statistical Computing. https://www.R-project.org (2020/11/25).
RStudio Team. 2016. RStudio: Integrated Development for R. RStudio, Inc., Boston, MA. https://www.rstudio.com.
Reguero Ugarte, Urtzi. 2017. Goi nafarrera arkaiko eta zaharra: azterketa eta testuak. Gasteiz: UPV/EHUko doktorego tesia.
Salaburu, Pello. 1984. Hizkuntzaren soinu-egitura. Hizkuntz teoria eta Baztango euskalkia: Fonetika eta fonologia (I). Bilbo: UPV/EHU.
Salaburu, Pello & Maite Lakar. 2005. Baztango mintzoa: gramatika eta hiztegia. Bilbo: Euskaltzaindia & Nafarroako Gobernua.
Torreira, Francisco & Mirjam Ernestus. 2011. Realization of voiceless stops and vowels in conversational French and Spanish. Laboratory Phonology 2(2). 331-353. https://doi.org/10.1515/labphon.2011.012.
Atala
Artikuluak