1619. urtean Sevillan argitaraturiko bertsoak: "Cancion en lengua Vascongada o Vizcayna que contiene la sustancia deste Sermon"

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Argitaratua 2011-06-06
Koldo Ulibarri

Laburpena

Artikulu honetan 1619an Sevillan argitaraturiko poesia bat aurkezten dugu, testu garrantzitsua bere goiztasunagatik baina batez ere bere hizkera motagatik, euskal dialektologiako zenbait baieztapen berrikustera baikaramatza. Lehenengo atalean testua non
aurkitu dugun azaltzen da eta bigarrenean poemaren metrikaz eta edukiaz ohar batzuk ematen ditugu. Ondoren testuaren edizioa dugu (§ 3), hau ulertzeko interesgarri jo ditugun oharrez lagunduta (§ 4). Bosgarren atalean hizkeraren zenbait ezaugarri aztertzen ditugu, testua nongoa izan daitekeen argitzeko bidea irekiz, eta hurrengo atalean (§ 6) azterketaren ondorioak laburtzen ditugu. Amaitzeko, testuaren hiztegia eta adizkitegia ditugu (§ 7), edizioaren lagungarri izan daitezen.

Nola aipatu

Ulibarri, Koldo. 2011. «Quot»;. Anuario Del Seminario De Filología Vasca "Julio De Urquijo" 45 (1):361-85. https://doi.org/10.1387/asju.9743.
Abstract 291 | PDF Downloads 416

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Atala
Artikuluak