Jüsef Egiategi (1782). Aberastarzün güzién giltz bakhoitza. Egan 75(1-2), 2022, 371 or. Manuel Padilla-Moyanoren edizio kritikoa. Sarrera: Koro Segurola.

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Argitaratua 2023-10-18
Iñaki Camino

Nola aipatu

Camino, Iñaki. 2023. « Sarrera: Koro Segurola». Anuario Del Seminario De Filología Vasca "Julio De Urquijo" 56 (2):317-27. https://doi.org/10.1387/asju.25181.
Abstract 89 | PDF Downloads 95

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

References
Agirre, Pello. 2001. Belapeireren grafiak. ASJU 35(1). 299-361.
Akesolo, Lino. 1964. Una obra vasca ignorada: “Erle gobernatzalleen guidariya”. BAP 20(4). 367-374.
Arcocha-Scarcia, Aurélie. 2004. Eguiatéguy, lecteur de Ioannes Etcheberri de Ciboure. Lapurdum 9. 49-66. https://doi.org/10.4000/lapurdum.785.
Berriochoa, Pedro. 2021. Recordando a José de Arteche (1906-1971). Donostia: RSBAP.
Daubenton, Louis-Jean-Marie. 1801 [1782]. Instruction pour les bergers et pour les propriétaires de troupeaux. Paris: Impr. de la République.
Egiategi, Jusef. 1983. Lehen liburia edo filosofo huskaldunaren ekheia (1785). Bilbo: Euskaltzaindia (Txomin Peillenen argit.).
Egiategi, Jusef. 2010. Egiategiren filosofo huskaldunaren ekheia. Bigarren liburukia. Bilbo: Euskaltzaindia (Txomin Peillenen argit.).
Intxauspe, Emmanuel. 1979 [1858]. Le verbe basque. Donostia: Hordago.
Irigarai, Aingeru. 1965. “Erle... guidariya”. Nuevo ejemplar. BAP 21(2). 248-250.
Labaien, Antonio María. 1967. ¿Cuál fue la primera fábrica de papel en Guipúzcoa? BAP 23(1).101-104.
Lakarra, Joseba A. 2022. Plurakzionalitatea, supletibismoak eta -it-en jatorriaz. In Irene Barberia & Alexander Iribar (arg.). Papers on Basque linguistics in honour of Jon Franco, 19-44. Bilbo: Deustuko Unibertsitatea.
Larramendi, Manuel. 1745. Diccionario trilingüe del castellano, bascuence, y latín. Donostia: Bartolomé Riesgo.
Loidi, Ane. 2004. Antiokiako San Julianen pastorala. ASJU 38(1). 1-133.
Mitxelena, Koldo. 1963. Eraskin gisa. Egan 21(1-3). 78-81.
Mitxelena, Koldo. 1964. Aclaración. BAP 20(4). 374.
Oihartzabal, Beñat. 1991. La pastorale souletine. Édition critique de Charlemagne. Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia & UPV/EHU.
Oihenart, Arnaud. 2003 [1657]. Euskal atsotitzak eta neurtitzak. Bilbo: Euskaltzaindia (Patxi Altuna & Jose Antonio Mujikaren argit.).
Padilla-Moyano, Manuel. 2017. Zuberoako euskararen azterketa diakronikoa: xvi-xix. mendeak. Gasteiz: UPV/EHU & Université Bordeaux Montaigneko doktoretza tesia. http://hdl.handle.net/10810/26535.
Palay, Simin. 1998 [1932]. Dictonnaire du béarnais et du gascon modernes (bassin aquitain), embrassant les dialectes du Béarn, de la Bigorre, du Gers, des Landes et de la Gascogne maritime et garonnaise. Paris: CNRS.
Peillen, Txomin. 1963. Juseff Eguiateguy, Larramendi-ren zuberotar jarraikizale bat. Egan 21(1-3). 75-77.
Peillen, Txomin. 1984. Un historien de langue basque au xviiie siècle, Juseff Eguiateguy. BMB 104. 65-96.
Peillen, Txomin. 1991. Euskarazko idazkiak eta beste, Zuberoan Iraultza garaikoak. In Jean-Baptiste Orpustan (zuz.), 1789 et les Basques: histoire, langue et littérature, 195-210. Talence: Presses Universitaires de Bordeaux.
Peillen, Txomin. 2004. Jusef Egiategi erreformista (1785). Lapurdum 9. 215-226. https://doi.org/10.4000/lapurdum.858.
Peillen, Txomin (arg.). 2012. Aberastarzun guzien giltz bakotxa (Zuberoa xviii. mendean). Euskera 57(3). 801-821.
Segurola, Koro. 2002. Jeanne d’Arc pastoralaren eskuizkribua: Le plus ancien connu? Lapurdum 7. 313-326. https://doi.org/10.4000/lapurdum.1032.
Segurola, Koro & Antón Ugarte. 2021. Jusef Egiategiren Aberatztarzun gussién guils bakhoitza (1782) eskuizkribuaz gehiago. Egan 74(1/2). 105-124.
Ugarte, Antón. 2020. El manuscrito “encontrado” de Aberatztarzun gussién guils bakhoitza (1782) de Juseff Eguiatéguy. BAP 76(1-2). 561-572.
Villanueva, Antonio. 1996. José de Arteche Aramburu: vida y obra de un vasco universal. Donostia: Kutxa Fundazioa.
Atala
Liburuen aipamenak