Ibèric "kutu" i els abecedaris ibèrics

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Publicado 07-01-2015
Joan Ferrer i Jané

Resumen

En aquest treball es presenta la hipòtesi que identifica tres textos com a abecedaris ibèrics no-duals pel fet de presentar la irregularitat estadística de constar d'un sol segment prou llarg que no presenta cap, o quasi cap, signe repetit. Els textos identificats com a abecedaris són una inscripció rupestre de L'Esquirol (Osona, Barcelona) y els dos textos de la tortera de Can Rodon (Cabrera de Mar, Barcelona). Dos dels textos comencen per la seqüència kutukiŕbitatiko, fet que permet identificar també com a abecedaris no-duals altres textos que comencen per la mateixa seqüència: un text rupestre inèdit de la Tor de Querol (Cerdanya, Pirineus Orientals) i probablement un text d'un doli de Val de Alegre (Azaila, Terol). La seqüència inicial kutu també es pot reconstruir a l'abecedari dual rupestre de Ger (Cerdanya, Girona) i a l'abecedari dual inèdit de La Tor de Querol (Cerdanya, Pirineus Orientals), cosa que fa plausible plantejar la hipòtesi que el freqüent element kutur / kutun hi estigués relacionat i que per tant el significat de l'arrel kutu es trobés originalment en el camp semàntic de l'escriptura.

Abstract 275 | PDF Downloads 459

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Sección
Artículos